Học bổng ưu đãi sớm 20%

Giá trị: 20% chi phí học
Trường: Excelsia College
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Nếu bạn hiện đang học Lớp 12, chương trình ưu đãi sớm giúp bạn yên tâm và đảm bảo có một suất học trước khi tham gia kỳ thi HSC! Điều này có nghĩa là bạn có thể được cung cấp một vị trí trong khóa học bạn đã chọn, với điều kiện bạn phải hoàn thành HSC hoặc tương đương giữa các tiểu bang của nó. Nếu bạn hiện đang học Lớp 12, chương trình ưu đãi sớm giúp bạn yên tâm và đảm bảo có một suất học trước khi tham gia kỳ thi HSC! Điều này có nghĩa là bạn có thể được cung cấp một vị trí trong khóa học bạn đã chọn, với điều kiện bạn phải hoàn thành HSC hoặc tương đương giữa các tiểu bang của nó.
Tiêu chí xét học bổng
Nếu bạn hiện đang học Lớp 12, chương trình ưu đãi sớm giúp bạn yên tâm và đảm bảo có một suất học trước khi tham gia kỳ thi HSC! Điều này có nghĩa là bạn có thể được cung cấp một vị trí trong khóa học bạn đã chọn, với điều kiện bạn phải hoàn thành HSC hoặc tương đương giữa các tiểu bang của nó. Nếu bạn hiện đang học Lớp 12, chương trình ưu đãi sớm giúp bạn yên tâm và đảm bảo có một suất học trước khi tham gia kỳ thi HSC! Điều này có nghĩa là bạn có thể được cung cấp một vị trí trong khóa học bạn đã chọn, với điều kiện bạn phải hoàn thành HSC hoặc tương đương giữa các tiểu bang của nó.
Mô tả:
Chương trình Ưu đãi Sớm Lớp 12 Cơ hội của bạn để đảm bảo một vị trí NGAY BÂY GIỜ! Cử nhân âm nhạc Cử nhân âm nhạc (thờ cúng) Cử nhân nghệ thuật sân khấu Cử nhân sản xuất màn hình Cử nhân Giáo dục Mầm non (Sơ sinh đến 5 tuổi) Cử nhân Kinh doanh (Kế toán)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!