Học bổng và trợ cấp học phí

Giá trị: 0
School: Alphacrucis College
Hạn nộp hồ sơ: 04 tháng 08, 2022
Điều kiện nộp học bổng
HỌC SINH XUẤT SẮC CÁC KÌ
Tiêu chí xét học bổng
- Liên kết nhà thờ và cam kết truyền giáo của người nộp đơn; - Những cân nhắc chiến lược cho Trường, chẳng hạn như phát triển mạng lưới hoặc phát triển các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể; - Học lực của người nộp đơn; - Thể hiện khả năng lãnh đạo và / hoặc dịch vụ cộng đồng; - Khóa học ưu tiên ngành học; - Năng lực của người nộp đơn để tài trợ cho việc học của họ. Điều này có thể bao gồm việc xem xét quốc gia xuất xứ của họ, SES và chứng minh về việc đáp ứng các yêu cầu thị thực cụ thể.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!