Học Bổng Xuất Sắc

Giá trị: 2.000$ - 5.000$ CAD
School: Concordia University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
GPA 3.5/4.0: học bổng $5,000 GPA 3.0/4.0: học bổng $3,500 GPA 2.5/4.0: học bổng $2,000
Tiêu chí xét học bổng
GPA 3.5/4.0: học bổng $5,000 GPA 3.0/4.0: học bổng $3,500 GPA 2.5/4.0: học bổng $2,000
Mô tả:
GPA 3.5/4.0: học bổng $5,000 GPA 3.0/4.0: học bổng $3,500 GPA 2.5/4.0: học bổng $2,000
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!