Học bổng xuất sắc Chancellor

Giá trị: 10.000$ CAD mỗi năm hoặc 40.000$ CAD trong 4 năm
Trường: Bishop's University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và có nhiều hoạt động nổi bật trong cộng đồng.
Tiêu chí xét học bổng
cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và có nhiều hoạt động nổi bật trong cộng đồng.
Mô tả:
cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và có nhiều hoạt động nổi bật trong cộng đồng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!