Học bổng xuất sắc dành cho sinh viên đại học quốc tế của Đại học Massey

Giá trị: Lên tới 30.000 USD
Trường: Massey University - Online Courses
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 11, 2023
Tổng số xuất: 5
Điều kiện nộp học bổng
Bạn phải: là một sinh viên quốc tế trả phí đầy đủ đang học toàn thời gian có thư mời nhập học hoặc thư mời nhập học có điều kiện Bạn hiện không thể đăng ký tại Massey. Ngày bắt đầu của bạn phải phù hợp với ngày kết thúc học bổng; nếu bạn bắt đầu học vào Học kỳ 1 (tháng 2), bạn nên đăng ký vào ngày kết thúc tháng 11. Nếu bạn bắt đầu học vào Học kỳ 2 (tháng 7), bạn nên đăng ký vào ngày kết thúc tháng 6.
Tiêu chí xét học bổng
Bạn phải: là một sinh viên quốc tế trả phí đầy đủ đang học toàn thời gian có thư mời nhập học hoặc thư mời nhập học có điều kiện Bạn hiện không thể đăng ký tại Massey. Ngày bắt đầu của bạn phải phù hợp với ngày kết thúc học bổng; nếu bạn bắt đầu học vào Học kỳ 1 (tháng 2), bạn nên đăng ký vào ngày kết thúc tháng 11. Nếu bạn bắt đầu học vào Học kỳ 2 (tháng 7), bạn nên đăng ký vào ngày kết thúc tháng 6.
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc bậc đại học quốc tế của Đại học Massey thưởng cho những sinh viên quốc tế có năng lực và thành tích cao đang theo học toàn thời gian tại Đại học Massey, hỗ trợ họ trong quá trình học tập.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!