Học bổng xuất sắc trong học tập

Giá trị: 352.725.000
Trường: Southern Cross University Online
Hạn nộp hồ sơ: 18 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện cho học bổng này, bạn phải: Giữ ưu đãi hiện tại cho 3508001 Cử nhân Hệ thống Kỹ thuật (Danh dự) hoặc 3007004 Cử nhân Khoa học cho Học kỳ 1, 2022 hoặc Học kỳ 3 2022. Vui lòng tham khảo trang cách đăng ký cho sinh viên quốc tế nếu bạn không có thư mời. Là sinh viên toàn thời gian (tức là 96 điểm tín dụng trong năm với ít nhất 36 điểm tín dụng theo Điều khoản 1 và 2) Có khả năng chứng minh tiêu chuẩn Đầu vào khóa học rất cao (nghĩa là Phải hoàn thành Văn bằng tốt nghiệp xếp loại trở lên với kết quả xuất sắc). Đang học một trong các khóa học sau: 1. Lismore Cử nhân Hệ thống Kỹ thuật (Danh dự) Cử nhân khoa học 2. Trung tâm Khoa học Biển Quốc gia (Cảng Coffs) Cử nhân khoa học
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!