Học bổng xuất sắc từ chính phủ Quebec

Giá trị: 25.000$ - 35.000$ CAD
School: St. Michel College
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện, bạn phải theo đuổi và hoàn thành thành công các nghiên cứu toàn thời gian trong một chương trình đào tạo nghề dẫn đến: bằng tốt nghiệp nghiên cứu nghề nghiệp (DEP); một DEP tiếp theo là một chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (ASP). Ưu tiên sinh viên nước ngoài đến từ các thị trường đang phát triển ở Châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản), Châu Mỹ (Brazil và Mexico) và các nước thành viên của Tổ chức Pháp ngữ Quốc tế La Francophonie. Sinh viên Pháp không đủ điều kiện tham gia chương trình này vì họ được hưởng chế độ đặc biệt theo thỏa thuận giữa Quebec và Pháp.
Tiêu chí xét học bổng
Để đủ điều kiện, bạn phải theo đuổi các nghiên cứu hoặc hoạt động nghiên cứu tại một trường đại học ở Quebec, trong chương trình tiến sĩ, thực tập sau tiến sĩ hoặc một thời gian ngắn nghiên cứu hoặc phát triển chuyên môn.
Mô tả:
Chương trình học bổng xuất sắc dành cho học sinh và sinh viên nước ngoài được cung cấp trong đào tạo đại học, cao đẳng kỹ thuật và đào tạo nghề. Mục tiêu của nó là khuyến khích các ứng viên quốc tế tốt nhất trong các chương trình có triển vọng việc làm và nghiên cứu thuận lợi. Các ứng viên được chọn có thể tận dụng: học bổng; miễn học phí đối với học sinh, sinh viên nước ngoài; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nằm viện do Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) cung cấp. Đối với chương trình tiến sĩ nghiên cứu  : Học bổng là $ 25,000 mỗi năm. Thời hạn bảo hiểm tối đa là 3 năm, có khả năng gia hạn lên đến 12 tháng. Trong trường hợp gia hạn, một khoản trợ cấp hàng tháng là 1.000 đô la được trả. Đối với học bổng sau tiến sĩ  : học bổng là $ 35,000 mỗi năm và không thể gia hạn. Đối với nghiên cứu ngắn hạn hoặc lưu trú phát triển chuyên môn  : khoản trợ cấp là 3.000 đô la mỗi tháng, trong thời gian tối đa là 4 tháng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!