Học bổng Y tế Châu Á

Giá trị: 20% tổng học phí
Trường: Think Education Group
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 03, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng khu vực được cung cấp dựa trên hộ chiếu của sinh viên quốc tế mới. Sinh viên đại học cần hiển thị điểm trung bình tín chỉ từ trường trung học và sinh viên sau đại học cần hiển thị điểm trung bình tín chỉ ở mức độ trước đó. Sinh viên quốc tế bậc đại học và sau đại học phải duy trì khối lượng học tập toàn thời gian, 1 EFTSL trong thời gian học 12 tháng, để duy trì học bổng của mình. Học bổng chỉ áp dụng cho học phí và cho các môn học đầu tiên. Học phí đầy đủ đối với các môn thi lại nếu trượt trước đó. Học bổng có thể không đủ điều kiện cho bất kỳ thay đổi khóa học nào trong suốt thời gian học.
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng khu vực được cung cấp dựa trên hộ chiếu của sinh viên quốc tế mới. Sinh viên đại học cần hiển thị điểm trung bình tín chỉ từ trường trung học và sinh viên sau đại học cần hiển thị điểm trung bình tín chỉ ở mức độ trước đó. Sinh viên quốc tế bậc đại học và sau đại học phải duy trì khối lượng học tập toàn thời gian, 1 EFTSL trong thời gian học 12 tháng, để duy trì học bổng của mình. Học bổng chỉ áp dụng cho học phí và cho các môn học đầu tiên. Học phí đầy đủ đối với các môn thi lại nếu trượt trước đó. Học bổng có thể không đủ điều kiện cho bất kỳ thay đổi khóa học nào trong suốt thời gian học.
Mô tả:
Nếu bạn đến từ Châu Á hoặc Trung Quốc Đại lục và đang có kế hoạch kết hợp một khóa học tiếng Anh với một trong các bằng cấp về Sức khỏe của chúng tôi, bạn có cơ hội nộp đơn xin học bổng khu vực này. Nó sẽ bao gồm 20 phần trăm tổng học phí khóa học của bạn.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!