Honor Scholarship

Giá trị: $5,000 đến $7,000/năm
Trường: University at Albany, State University of New York
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 01, 2022
Tổng số xuất: 5
Điều kiện nộp học bổng
IELTS 6.0, GPA >7.0 và không cần SAT
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!