ICSP

Giá trị: $9000 - $30000 per year
Trường: University of Oregon
Hạn nộp hồ sơ: 18 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Ứng viên phải được nhập học hoặc được nhận hoàn toàn vào Đại học Oregon. - Người nộp đơn không thể là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân Hoa Kỳ hoặc đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tài chính liên bang Hoa Kỳ. - ng viên phải chứng minh nhu cầu tài chính và đáp ứng yêu cầu điểm trung bình tích lũy tối thiểu 3,5.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!