In-course Scholarships

Giá trị: $500 CAD - $2,000 CAD
Trường: Dalhousie University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 05, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Để đủ điều kiện nhận học bổng trong khóa học, bạn phải hoàn thành ít nhất 30 giờ tín chỉ của khóa học lấy tín chỉ tại Dalhousie trong hai kỳ học trong năm học trước (không bao gồm tín chỉ chuyển tiếp) - SGPA tối thiểu là 3,70 trong hai kỳ học Đang được đánh giá.
Mô tả:
In-course Scholarships dành cho sinh viên học kỳ 1/9 -31/8
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!