Incoming Study Abroad International Travel Grant

Giá trị: $ 2000 mỗi học kỳ
Trường: University of Southern Queensland
Hạn nộp hồ sơ: 27 tháng 07, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Ứng viên phải: _ Là một sinh viên quốc tế _ Bắt đầu hoặc tiếp tục học trong chương trình Du học (trả phí) tại USQ trong Học kỳ 1 HOẶC Học kỳ 2 2021, 2022 và 2023 _ Đang học trong khuôn viên trường _ Được ghi danh vào tối thiểu 3 đơn vị học tập cho mỗi học kỳ phù hợp với thời gian của khoản tài trợ được trao _ Đang theo học chương trình Du học (trả phí) tại USQ (không theo học các khóa học Phát triển Chuyên nghiệp hoặc Đa tổ chức) _ Chưa được trao 2 khoản tài trợ trong 2 học kỳ
Mô tả:
Đại học Nam Queensland (USQ) sẽ tài trợ cho sinh viên Quốc tế bắt đầu hoặc tiếp tục ghi danh vào chương trình Du học, vào Học kỳ 1 hoặc Học kỳ 2 2021, 2022 và 2023.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!