Indigenous Excellence Scholarship

Giá trị: $ 4,100
Trường: Australasian Academy of Cosmetic Dermal Science
Hạn nộp hồ sơ: 19 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Ứng viên sẽ được trao học bổng này dựa trên các tiêu chí sau: - Là công dân Úc thuộc các Quốc gia thứ nhất VÀ - Hoàn thành thành công HSC của Bang có liên quan (hoặc tương đương), với điểm ATAR hoặc tương đương từ 65 trở lên HOẶC - Hoàn thành thành công bằng VET hoặc HE hoặc cao hơn trong vòng 5 năm qua; HOẶC - Hoàn thành đạt yêu cầu Chương trình Dự bị Đại học đã được phê duyệt, Chương trình Định hướng Đại học hoặc Chương trình Năm Dự bị được cung cấp bởi một trường Đại học, một nhà cung cấp giáo dục đại học được công nhận hoặc một Tổ chức Đào tạo đã Đăng ký
Mô tả:
Học bổng này được xây dựng cho những người Úc bản địa có động lực cao để phát triển sự nghiệp của họ trong lĩnh vực Trị liệu Da liễu và Thẩm mỹ Lâm sàng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!