INDIGENOUS SCHOLARSHIP

Giá trị: $8,000
Trường: Christian Heritage College
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Báo cáo trường học gần đây nhất của bạn. - Các thành tích học tập như giải thưởng học thuật, các cuộc thi học thuật bên ngoài (ví dụ cuộc thi toán học do các trường đại học trên toàn nước Úc khởi xướng), các cuộc thi nội bộ trường học, v.v. - Các môn học / đơn vị đại học đã hoàn thành, đơn vị năng lực VET, hoặc Chứng chỉ / Văn bằng đã hoàn thành
Mô tả:
Có tới hai học bổng được cung cấp vào năm 2022 (một trong mỗi Học kỳ 1 và 2) dành cho sinh viên là người Thổ dân và / hoặc Người đảo Torres Strait đăng ký các khóa học đại học hoặc sau đại học trong các lĩnh vực sau: - Việc kinh doanh; - Giáo dục Sư phạm ban đầu; và - Tư vấn / Dịch vụ Nhân sinh.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!