Industry Newcomers

Giá trị: $4,100
Trường: Australasian Academy of Cosmetic Dermal Science
Hạn nộp hồ sơ: 20 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Ứng viên sẽ được trao học bổng này dựa trên các tiêu chí sau: - Hoàn thành tốt HSC của Bang có liên quan (hoặc tương đương), với điểm ATAR hoặc tương đương từ 65 trở lên HOẶC - Hoàn thành thành công bằng VET hoặc HE hoặc cao hơn trong vòng 5 năm qua; HOẶC - Hoàn thành đạt yêu cầu Chương trình Dự bị Đại học đã được phê duyệt, Chương trình Định hướng Đại học hoặc Chương trình Năm Dự bị được cung cấp bởi một trường Đại học, một nhà cung cấp giáo dục đại học được công nhận hoặc một Tổ chức Đào tạo đã Đăng ký; VÀ - Có thể thể hiện niềm đam mê trong ngành của họ thông qua việc gửi câu trả lời dài 250 từ cho câu hỏi “Làm việc trong Trị liệu Da liễu có ý nghĩa gì đối với bạn?”.
Mô tả:
Những người nhận được học bổng này phải thể hiện được niềm đam mê đối với liệu pháp da và thẩm mỹ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!