Ingram Scholars Program

Giá trị: Do nhà trường quyết định
Trường: Vanderbilt University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Đạt tối thiểu GPA 3.0. - Thoả mãn các yêu cầu liên quan. - Duy trì cam kết phục vụ hàng tháng hai mươi giờ và hoàn thành một dự án dịch vụ vào mùa hè sau năm thứ hai.
Mô tả:
Chương trình Học bổng Ingram thử thách sinh viên tạo ra và thực hiện các dự án dịch vụ quan trọng trong cộng đồng. Chương trình hỗ trợ những sinh viên thể hiện sự sẵn sàng và khả năng kết hợp một công việc kinh doanh hoặc sự nghiệp chuyên nghiệp thành công với cam kết suốt đời tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề quan trọng mà xã hội hiện đại phải đối mặt. Các học giả Ingram dự kiến sẽ dành khoảng hai mươi giờ mỗi tháng trong năm học và ít nhất một trong những mùa hè ở bậc đại học của họ cho các dự án dịch vụ và tiếp cận cộng đồng có liên quan.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!