initiAIT Scholarship

Giá trị: giảm 50% học phí kỳ đầu tiên và giảm 50% học phí kỳ cuối cùng của chương trình Cử nhân.
Trường: Academy of Information Technology
Hạn nộp hồ sơ: 28 tháng 04, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng InitiAIT dành cho sinh viên đại học mới bắt đầu Bằng Cử nhân AIT trong kỳ nhập học tháng 9 năm 2022 hoặc lịch học năm 2023. Học bổng này chỉ dành cho sinh viên trong nước.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!