INITIAL TEACHER EDUCATION SCHOLARSHIPS

Giá trị: $4000 ($ 1,000 mỗi học kỳ trong hai năm)
Trường: Christian Heritage College
Hạn nộp hồ sơ: 17 tháng 11, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Tối đa hai học bổng có sẵn vào năm 2022 (một trong mỗi Học kỳ 1 và 2) cho những ứng viên đăng ký các khóa học đào tạo giáo viên ban đầu bậc đại học sau đây là công dân hoặc thường trú nhân Úc và đang hoàn thành Lớp 12 vào năm 2021: - Cử nhân Sư phạm (Tiểu học) - Cử nhân Giáo dục (Trung học) - Cử nhân Văn học / Cử nhân Giáo dục (Trung học)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!