Innovation Scholarship

Giá trị: $4,000 first year tuition fee
Trường: The Hotel School Sydney - SCU
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!