Innovation Scholarship

Giá trị: $4,000
Trường: The Hotel School
Hạn nộp hồ sơ: 18 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Hồ sơ xin học bổng
- Viết 1 bài luận 200 từ, và gửi 1 video 2 phút giải thích lí do tại sao là xứng đáng nhận học bổng này - Học tại Sydney và Melbourne campuses
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!