Intech Credit Union Scholarship in Information Technology

Giá trị: $5,000
Trường: InTech Institute of Technology
Hạn nộp hồ sơ: 07 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Công dân Úc hoặc New Zealand, hoặc người có thị thực thường trú nhân Úc hoặc thị thực nhân đạo vĩnh viễn; và - Học sinh đang học hiện tại hoặc không hiện tại có điểm ATAR (hoặc tương đương) từ 80 trở lên, không bao gồm điểm thưởng Sinh viên các ngành: - Cử nhân Khoa học Công nghệ Thông tin Bằng Công nghệ Thông tin - Thực hành nghề nghiệp hoặc bằng Công nghệ thông tin kết hợp - Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự), Văn bằng Thực hành Kỹ thuật Chuyên nghiệp Tất cả các ứng viên phải đăng ký bằng cách sử dụng Mẫu đơn đăng ký học bổng trực tuyến của UTS để đủ điều kiện.
Mô tả:
Học bổng Liên minh Tín dụng Intech trong Công nghệ Thông tin được thành lập để hỗ trợ sinh viên đại học theo học ngành Công nghệ thông tin. Học bổng sẽ cung cấp tài chính hỗ trợ cho năm học đầu tiên để lấy bằng đại học Công nghệ thông tin mà họ đã chọn.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!