InTech x Rugby League Brisbane Scholarship

Giá trị: Giảm 100% khóa học
Trường: InTech Institute of Technology
Hạn nộp hồ sơ: 08 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Tất cả phí đào tạo và phí hội thảo được thanh toán trong các khóa học sau: - Chứng chỉ 3 / Văn bằng Kinh doanh - Văn bằng Kỹ sư - Chứng chỉ 3 về Thương mại Cơ khí Kỹ thuật - Chứng chỉ 3 về Thương mại Chế tạo Kỹ thuật (Thợ hàn) - Chứng chỉ 3 về Kỹ thuật Điện ô tô - Văn bằng Công nghệ Thông tin - Chứng chỉ 3 về Ô tô (Thương mại Cơ khí) - Chứng chỉ 3 về Ô tô (Kỹ thuật viên Diesel)
Mô tả:
Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp chất lượng giáo dục cho những người chơi này và cung cấp các kỹ năng sẵn sàng làm việc cho họ. RLB nhận ra công việc quan trọng mà chúng tôi đang làm với tư cách là một trường đại học và hỗ trợ người chơi thành công.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!