International Advancement Scholarship

Giá trị: $8,000 mỗi năm
Trường: Southern Cross University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên muốn nộp đơn xin học bổng được yêu cầu đáp ứng các tiêu chí sau: - Áp dụng để học toàn thời gian (8 đơn vị mỗi năm), bằng đại học hoặc sau đại học đầy đủ tại Gold Coast, Lismore của khuôn viên Coffs Harbour. - Hoàn thành một trong hai: Bằng đại học hoặc sau đại học tại Đại học Southern Cross Hai buổi du học tại Đại học Southern Cross. - Đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh tối thiểu của trường. - Đầu vào đại học: Một bằng cấp tương đương với năm 12 của Úc và điểm đầu vào bắt buộc cho chương trình mà họ đã nộp đơn; và tiếng Anh tương đương với Academic IELTS 6.0 tổng thể với không đội nào dưới 5.5.* - Nhập học sau đại học: Bằng cấp tương đương với bằng Cử nhân Úc; và tiếng Anh tương đương với Academic IELTS 6.5*. - Học sinh phải hoàn thành thành công tất cả các đơn vị trong sự tiến bộ của họ, bằng cách có được ít nhất một thẻ trong tất cả các đơn vị, để duy trì đủ điều kiện cho học bổng. - Sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu tham dự của chương trình và thị thực sinh viên của họ để vẫn đủ điều kiện nhận học bổng
Mô tả:
Học bổng hỗ trợ một sinh viên quốc tế hiện đang học tại Đại học Southern Cross hoặc một trường đại học khác của Úc muốn tiến bộ từ bằng đại học đến sau đại học hoặc từ hai phiên học tập liên tiếp ở nước ngoài đến bằng cấp đầy đủ tại Đại học Southern Cross.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!