International Baccalaureate (IB) Excellence Awards

Giá trị: $20,000 CDN
School: University of Saskatchewan
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 02, 2022
Tổng số xuất: 4
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp Chương trình tú tài quốc tế - Sinh viên nộp đơn và đáp ứng điều kiện tuyển sinh của trường - IELTS tối thiểu 6.5
Tiêu chí xét học bổng
Dựa vào thành tích học tập của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
- Nộp các tài liệu cần thiết - Sinh viên được tự động xem xét cho học bổng khi điền đơn vào trường Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm.
Mô tả:
Học bổng hướng đến các sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!