International Beacon Scholarship

Giá trị: $4,000–$18,000
Trường: University of Tennessee at Knoxville
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 05, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Điểm trung bình trung học từ 3,8 trở lên & thành tích trong các hoạt động ngoại khóa, lãnh đạo và cộng đồng Các ứng viên quốc tế năm nhất điển hình (người có thị thực không cư trú sẽ không tốt nghiệp trung học tại Hoa Kỳ) chọn không nộp điểm thi ACT hoặc SAT trong đơn đăng ký nhập học của họ và có điểm trung bình tối thiểu 3,8 Điểm quy đổi & Điểm trung bình có trọng số sẽ tự động được xem xét nhận học bổng Beacon.
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng Beacon được xác định bởi ủy ban dựa trên thành tích học tập xuất sắc, sự tham gia hoạt động ngoại khóa, khả năng lãnh đạo được thể hiện và cam kết với cộng đồng của họ và không xem xét nhu cầu tài chính. Sinh viên phải nộp đơn đăng ký nhập học trước ngày 1 tháng 5 để được xem xét đầy đủ. Không cần nộp đơn xin học bổng bổ sung.
Mô tả:
Học bổng Beacon là phần thưởng bốn năm và được giữ lại bằng cách duy trì điểm trung bình tích lũy 3.0, xếp loại học tập tốt và ghi danh toàn thời gian mỗi học kỳ. Học bổng này không thể xếp chồng lên nhau với học bổng Tình nguyện viên hoặc Học bổng Tennessee Explore. Bạn phải trúng tuyển vào học kỳ mùa thu ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Học sinh quốc tế cư trú tại Hoa Kỳ và sẽ tốt nghiệp trung học tại Hoa Kỳ nên tham khảo trang web học bổng trong và ngoài bang.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!