International Bursary for HANU Students

Giá trị: $10000
Trường: The University of Waikato English Language Programmes
Hạn nộp hồ sơ: 23 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên từ trường đại học Hà Nội (HANU) đã hoàn thành 1,5 năm chương trình Cử nhân chuyên ngành Quản trị
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!