International Course Merit Scholarship

Giá trị: 25% học phí
Trường: University of Canberra
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
_ Sinh viên mới bắt đầu đăng ký bắt đầu khóa học 2021/2022 _ Sinh viên đến từ Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Bhutan, Việt Nam, Philippines, Mỹ Latinh, Kenya, Nigeria, Mauritius, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản _ Đối với Bằng Cử nhân ( điểm trung bình 70% trở lên ở Lớp 12) _ Đối với Bằng thạc sĩ (điểm trung bình 5 trên 7 hoặc 65% trở lên trong nghiên cứu Đại học) _ Là sinh viên toàn thời gian tại khuôn viên trường Bruce
Mô tả:
Học bổng được trao cho các sinh viên quốc tế mới bắt đầu từ các quốc gia sau đang đăng ký nhập học vào một khóa học Cử nhân hoặc Thạc sĩ cụ thể của UC như được nêu dưới đây https://search.canberra.edu.au/s/search.html?collection=international-scholarships&profile=_default&form=scholarship-list&query=!padrenull&sort=dmetaprovider&num_ranks=5
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!