International Dean’s Scholarship

Giá trị: $5,000
Trường: Bridge International College
Hạn nộp hồ sơ: 05 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Dành cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Học sinh được tự động xem xét cho Trường Cao đẳng Danh dự như là một phần của quy trình Tuyển sinh và Việc nhập học vào Trường là do lời mời.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!