International Dissertation Field Research Fellowships

Giá trị: $23,000
Trường: University of California San Diego
Hạn nộp hồ sơ: 02 tháng 11, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên hiện theo học khóa đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành nhân văn/ khoa học xã hội và nhân văn - Sinh viên theo học tại các trường đại học ở Mỹ
Tiêu chí xét học bổng
Dựa trên thành tích học tập của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn chi tiết
Mô tả:
Học bổng hướng đến các ứng viên ngành nhân văn và khoa học xã hội và nhân văn, theo đuổi các nghiên cứu nhằm nâng cao kiến thức về văn hóa và xã hội của các nước ngoài Hoa Kỳ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!