International Distinction

Giá trị: 24,000 (6,000/year) ~ 22% học phí
Trường: University of Kansas
Hạn nộp hồ sơ: 26 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
GPA Requirements : 3.5-3.74
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!