International Distinction in Education Award (IDEA)

Giá trị: $500 - %10,000/ 1 năm
Trường: University of Iowa
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Học bổng được xét duyệt tự động theo đơn xin nhập học.
Tiêu chí xét học bổng
- Học bổng được xét duyệt tự động theo đơn xin nhập học, dựa trên các thông tin, điểm GPA, điểm SAT/ACT của học sinh. - Duy trì GPA tích luỹ tối thiểu 2.5 để tiếp tục nhận học bổng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!