International Diversity

Giá trị: Thay đổi theo từng năm
Trường: Top Education Institute
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Chỉ áp dụng cho sinh viên quốc tế, đến từ các quốc gia tùy theo mức độ assessment và mức độ rủi ro của đất nước đó. - Nhập học ít nhất 8 units tại trường Kinh tế/ Luật (tương đương tối đa 48 điểm tín chỉ trên một năm).
Tiêu chí xét học bổng
- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đầu vào, bao gồm cả điều kiện tiếng Anh.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!