International Early Payment Discount

Giá trị: £400 - £1,000
Trường: Anglia Ruskin University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 06, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện nhận Chiết khấu Thanh toán Sớm Quốc tế của trường, bạn phải: _ Một sinh viên quốc tế _ Học toàn thời gian _ Bắt đầu khóa học đại học, giảng dạy sau đại học hoặc khóa học nghiên cứu sau đại học vào tháng 1 năm 2022 hoặc tháng 9 năm 2022 hoặc nhập học với tín chỉ và bắt đầu Năm 2 hoặc Năm 3 của khóa học đại học _ Chiết khấu này không áp dụng cho một năm xếp lớp.
Mô tả:
Giảm giá £ 400 hoặc £ 1,000 dành cho sinh viên quốc tế bắt đầu khóa học đại học hoặc sau đại học và học toàn thời gian. Giảm giá £ 400 cũng dành cho sinh viên đại học hiện tại đang quay lại học năm thứ hai (Cấp độ 5) hoặc năm thứ ba (Cấp độ 6) tại ARU.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!