International Education Flow-through Bursaries

Giá trị: $340
Trường: Fleming College
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên quốc tế đang theo học tại trường - GPA hiện tại tối thiểu 3.6
Tiêu chí xét học bổng
Dựa vào thành tích học tập của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
- Điền đơn xin học bổng online
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế hiện đang theo học tại Fleming College.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!