International Entrance Leadership Scholarship

Giá trị: $8,000 CAD
Trường: University of Alberta
Hạn nộp hồ sơ: 11 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên tài năng với thành tích, kết quả học tập trung bình 80% - Là sinh viên năm nhất của bậc Cử nhân
Mô tả:
Học bổng trị giá 5.000 CAD được trao cho các ứng viên đủ điều kiện, với thành tích trung bình trên 80% và chứng minh được phẩm chất lãnh đạo. Chương trình này yêu cầu ứng viên phải nộp hồ sơ đăng ký.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!