International Entrance Scholarship

Giá trị: CAD3,000
Trường: University of Regina
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên có điểm THPT từ 85% hoặc cao hơn và đăng ký 9 tín chỉ trong học kỳ xét học bổng.
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng tự động trao cho sinh viên đại học có Study Permit và nộp đơn xin nhập học trực tiếp từ một trường trung học vào chương trình đại học đầu vào trực tiếp.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!