International Excellence Scholarship

Giá trị: £25,000
Trường: University of St Andrews
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Tổng số xuất: 1
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên bậc cử nhân hiện đang học năm nhất tại trường - Sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc - Sinh viên các ngành trừ ngành Dược
Tiêu chí xét học bổng
Dựa vào thành tích học tập của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
- Bảng thành tích học tập - Thư giới thiệu Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm.
Mô tả:
Học bổng được trao bởi University of St Andrews, dành cho các sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc. Tuy nhiên, sinh viên ngành dược không được tham gia học bổng này.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!