International Excellence Scholarships

Giá trị: £2,000
Trường: Durham University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Vì các ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ được tự động xem xét, các ứng viên tương lai không cần phải nộp đơn riêng cho chương trình học bổng. Hơn nữa, các ứng viên phải được công nhận là tự tài trợ và phải trả mức học phí không thuộc EU cho chương trình đã chọn của họ. Chỉ những ứng viên có thư mời nhập học từ trường đại học mới có thể được trao số tiền học bổng. Giải thưởng có thể được áp dụng cho chi phí ăn ở hoặc học phí của sinh viên và chỉ có giá trị trong một năm học của họ. Trường đại học cũng mong muốn những người được trao học bổng sẽ tham gia vào các hoạt động tiếp thị công khai do trường sắp xếp cho họ.
Mô tả:
Trường đại học tự động xem xét các ứng viên quốc tế đăng ký chương trình đại học Toán và Thống kê cho học bổng này tại Đại học Durham. Hơn nữa, các ứng viên phải thể hiện thành tích học tập mẫu mực và có tiềm năng cho bằng cấp mà họ đã chọn tại Đại học Durham.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!