International High Achiever Scholarship

Giá trị: 20% học phí
Trường: University of Canberra
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
_ Bắt đầu học bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ _ Có điểm trung bình GPA 6 trên 7 _ Điểm trung bình 85% trở lên đối với bằng đại học _ Điểm trung bình 80% trở lên đối với trình độ Thạc sĩ _ Sinh viên toàn thời gian tại khuôn viên trường Bruce
Mô tả:
Học bổng được trao cho các sinh viên quốc tế mới bắt đầu đăng ký nhập học vào khóa học Cử nhân hoặc Thạc sĩ của trường
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!