International IB Scholarships

Giá trị: $2,500 CDN
Trường: University of Victoria
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên quốc tế hoàn thành chương trình tú tài quốc tế ( International Baccalaureate program) với tối thiểu 32 điểm
Tiêu chí xét học bổng
Dựa trên thành tích học tập của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
Nộp bảng điểm IB cho Văn phòng tuyển sinh của trường. Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm.
Mô tả:
Sinh viên quốc tế hoàn thành chương trình tú tài quốc tế ( International Baccalaureate program) với tối thiểu 32 điểm có thể nhận được học bổng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!