International in Canada Scholarship

Giá trị: 2000
Trường: Niagara College Canada
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên quốc tế hiện đang học tập tại Canada hoặc gần đây đã hoàn thành các nghiên cứu tại Canada với giấy phép học tập hợp lệ đang chuyển tiếp sang NC hoặc đăng ký vào chương trình học thứ hai của họ tại NC.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!