International Leadership Scholarship

Giá trị: $10 000
Trường: Bond University
Hạn nộp hồ sơ: 14 tháng 10, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Để được xem xét, ứng viên phải: _ Đã nộp Mẫu Đơn Đăng ký Trực tuyến của Đại học Bond để đăng ký chương trình đã chọn. Các chương trình sau đây không đủ điều kiện để xét học bổng - Thạc sĩ Tâm lý học (Lâm sàng), Thạc sĩ Tâm lý chuyên nghiệp, Chương trình Du học và Trao đổi, Chương trình Y tế Bond và Tiến sĩ Vật lý trị liệu. _ Đã đạt tối thiểu ATAR 84.00 hoặc Chứng chỉ IB 30 (hoặc tương đương) đối với ứng viên đại học, hoặc đạt được kết quả đáng khen ngợi từ nghiên cứu đại học đối với ứng viên sau đại học * _ Bằng chứng về khả năng lãnh đạo, sáng kiến ​​và dịch vụ của bạn đối với trường học / trường đại học và / hoặc cộng đồng của bạn. Vui lòng sử dụng Mẫu Tuyên bố Hỗ trợ (PDF) để trình bày bằng chứng này và nộp bản này cùng với mẫu đơn đăng ký học bổng đã hoàn thành của bạn. _ Hoàn thành và gửi đơn đăng ký học bổng trước ngày đóng đơn xin học bổng liên quan đến học kỳ bắt đầu đã chọn. Xem thêm chi tiết về quy trình đăng ký học bổng trong phần Cách đăng ký bên dưới. _ Chưa bắt đầu học đại học hoặc sau đại học tại Đại học Bond. _ Những sinh viên đang học tiếng Anh tại Cao đẳng Đại học Bond như một phần của Ưu đãi đóng gói vẫn đủ điều kiện đăng ký
Mô tả:
Đại học Bond cung cấp cho sinh viên đại học và sau đại học, những người có kinh nghiệm lãnh đạo xuất sắc và sự tham gia của cộng đồng với học bổng miễn giảm một phần học phí. Học bổng Lãnh đạo Quốc tế được trao dựa trên thành tích học tập xuất sắc và bằng chứng về khả năng lãnh đạo xuất sắc và thành tích cộng đồng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!