International Learning Opportunity Scholarship

Giá trị: Học bổng có giá trị lên đến $3,750.00 CAD
Trường: Fanshawe College
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Yêu cầu: _ Phải là sinh viên toàn thời gian, đã đăng ký trong thời gian ở nước ngoài (truy cập một học kỳ- 4 tháng cho mỗi ứng dụng). _ Phải có học lực tốt (được định nghĩa là điểm trung bình tối thiểu 2.0 cho tất cả các chứng chỉ, văn bằng, và các chương trình văn bằng nâng cao và điểm trung bình tối thiểu 2,5 cho tất cả các chương trình cộng tác, bằng cấp và chương trình sau đại học). _ Phải tham gia vào một cơ hội học tập được chấp thuận. _ Mở cửa cho sinh viên Canada và sinh viên Quốc tế (miễn là họ không trở lại đất nước của họ quốc tịch) và đáp ứng các yêu cầu trên.
Mô tả:
Học bổng Cơ hội Học tập Quốc tế của Trường Cao đẳng Fanshawe cung cấp cho sinh viên đủ điều kiện hỗ trợ tài chính để hoàn thành một phần học tập hoặc kinh nghiệm học tập của họ ở nước ngoài. Sinh viên hoàn thành chương trình trao đổi học thuật, nghiên cứu thực địa, hoặc sắp xếp thực địa, hoặc co-op bên ngoài Canada có thể nộp đơn đăng ký.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!