International Merit Award

Giá trị: $2,000/ năm
Trường: Washington State University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- GPA tích luỹ từ 3.6 trở lên. - Hoàn cảnh khó khăn. - Có công việc hoặc thành tích xuất sắc.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!