International Merit Scholarship

Giá trị: 15% học phí
School: University of South Australia
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 08, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Là một sinh viên quốc tế tương lai - Đủ điều kiện du học Úc - Chưa chấp nhận bất kỳ học bổng hoặc chương trình UniSA nào khác Đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh bằng cấp bình thường cho bằng cấp được đăng ký vào - Đã đạt được UniSA tương đương với điểm trung bình tín chỉ (Điểm trung bình (GPA) 5.0) trở lên trong các nghiên cứu trước đó hoặc có một đề nghị có điều kiện khi hoàn thành một giải thưởng với điểm trung bình Tín dụng - Đáp ứng yêu cầu tiếng Anh đầu vào tối thiểu cho bằng cấp được đăng ký hoặc có thư mời nhập học có điều kiện khi đáp ứng yêu cầu đầu vào tiếng Anh. - Bạn sẽ tự động được đánh giá khi nộp đơn xin cấp bằng đại học (Cử nhân) hoặc sau đại học (Thạc sĩ bằng Coursework) đủ điều kiện được cung cấp tại UniSA
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!