International Merit Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000
Trường: Anglia Ruskin University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện nhận Học bổng Thành tích Quốc tế của trường, bạn phải: _ Một sinh viên quốc tế _ Bắt đầu một khóa học vào năm học 2020/21 hoặc 2021/22, tại cơ sở Cambridge hoặc Chelmsford của trường _ Học bằng cử nhân, bằng Thạc sĩ đã giảng dạy (điều này bao gồm Khóa học thực hành pháp lý PG Dip của chúng tôi) hoặc một chương trình nghiên cứu học toàn thời gian, trừ khi có những trường hợp đặc biệt ngăn cản việc học toàn thời gian. _ Sinh viên đại học phải đạt điểm CCC trở lên ở mức A (hoặc tương đương). Sinh viên sau đại học nên có bằng 2: 2 trở lên (hoặc tương đương). Bằng cấp học nghề, bằng cấp cơ sở, học từ xa hoặc bằng cấp vừa làm vừa học, Chứng chỉ Sau Đại học, Văn bằng Sau Đại học, sinh viên đăng ký vào Cao đẳng ARU và sinh viên tham gia Thạc sĩ có tín chỉ đều bị loại trừ.
Mô tả:
Học bổng Quốc tế của trường được trao cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập khiến họ khác biệt với bạn đồng trang lứa của họ. Học bổng của trường dành cho sinh viên đại học, sau đại học và nghiên cứu.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!