International Merit Scholarship

Giá trị: Do nhà trường quyết định
Trường: Syracuse University
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Việc lựa chọn được thực hiện bởi Văn phòng Tuyển sinh và tính đủ điều kiện dựa trên các chứng chỉ học tập. Sinh viên đủ điều kiện sẽ được thông báo tại thời điểm nhập học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!