International Merit Scholarship

Giá trị: 7,500 USD
Trường: Northern Kentucky University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
GPA 3.5/4
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!