International Onshore Merit Scholarship

Giá trị: 10.000 AUD
Trường: The University of Queensland
Điều kiện nộp học bổng
International Onshore Merit Scholarship: Học bổng 10.000 AUD, áp dụng cho chương trình Cử nhân và Thạc sỹ tín chỉ- dành riêng cho SV đã hoàn tất chương trình học gần nhất tại Úc
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!