International Peace Scholarship Fund for Women

Giá trị: Lên đến $6,000
Trường: University of California San Diego
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên nữ đủ điều kiện tham dự đào tạo sau đại học toàn thời gian tại trường đã chọn - Trường đăng ký học phải ở Mỹ hoặc Canada
Tiêu chí xét học bổng
Dựa vào thành tích học tập của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm
Mô tả:
Quỹ Học bổng Hòa bình Quốc tế cung cấp học bổng cho một số phụ nữ được chọn từ các quốc gia khác để theo học sau đại học, làm việc để lấy bằng sau đại học tại Hoa Kỳ và Canada.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!